ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Σᾶς ἐνημερώνω ὅτι τὰ κείμενα εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2005

 

 

 

 

Ἀρχαῖο Κείμενο                      Ἀπόδοση στὴ Νεοελληνική